ข้อมูลท่องเที่ยว

วัดเขารังสามัคคีธรรม

591views

วัดเขารังสามัคคีธรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  วัดเขารังสามัคคีธรรมเป็นวัดลำดับที่ ๓๘ ซึ่งหลวงปู่สุภา กนฺตสีโลสร้างขึ้นและเป็นวัดที่ ๒ ใน ๓ วัด
ที่หลวงปู่สุภาสร้างไว้ในจังหวัดภูเก็ต (ถัดจากวัดเกาะสิเหร่และก่อนวัดสิริสีลสุภาราม) ตามประวัติของท่านเล่าว่า
วันหนึ่งท่านเดินทางกลับมาที่เขารังที่ท่านเคยปักกลดและขอซื้อที่ดินเพื่อทำวัด แต่เจ้าของปฏิเสธ  ท่านจึงไป
ปักกลดที่สถานที่เก็บศพซึ่งอยู่ติดกับเขารังทางด้านเหนือและเล่าลือกันว่าผีดุ  เมื่อมีศรัทธาสาธุชนเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งต้องการนิมนต์ให้หลวงปู่อยู่กับที่เพราะท่านอายุ ๘๔ แล้ว ไม่อยากให้ธุดงค์ไปเรื่อยๆ เหมือนแต่ก่อน จึงได้
พยายามขอซื้อที่ดินจนเจ้าของยอมขายให้ ๑ ไร่เศษซึ่งสร้างเป็นวัดไม่ได้เพราะตาม พ.ร.บ. การปกครอง
คณะสงฆ์ระบุไว้ว่าวัดต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า ๖ ไร่  จึงสร้างได้แค่สำนักสงฆ์และตั้งชื่อว่า “สำนักสงฆ์เทพขจรจิตร”
ตามนามของเจ้าของที่ดินเดิม คือ หมื่นขจรจิตรพงษ์ประดิษฐ์  หลวงปู่สุภาเล็งเห็นว่าหากต้องการสร้างความสงบ
ให้แก่เขารังและภูเก็ต ต้องสร้างพระพุทธรูปปางประทานพรไว้บนยอดเขารังโดยออกแบบให้หลังคาสำนักสงฆ์
เป็นฐานขององค์พระ  ช่างรับเหมาระบุราคาไว้ถึง ๒๐ ล้านบาท แต่ในที่สุดด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากบรรดา
ลูกศิษย์ ท่านก็สามารถสร้างพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะภูเก็ตซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกลได้สำเร็จ
        ต่อมา สำนักสงฆ์เทพขจรจิตรอุทิศสามัคคีธรรมได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  ใช้ชื่อว่า “วัดเขารังสามัคคีธรรม” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 หลังพระประธาน แถวบนสุดเป็นรูปพระพุทธเจ้าในซุ้มเรือนแก้ว  ถัดลงมาระดับเหนือหน้าต่างเขียนภาพเทวดา
มาชุมนุมรอบเขาพระสุเมรุ  ส่วนด้านล่างเขียนภาพนางฟ้าเล่นน้ำในสระอโนดาต  ผนังตรงข้ามพระประธาน แถวบนสุด
เป็นรูปพระพุทธเจ้าในซุ้มเรือนแก้ว  เหนือประตูเขียนภาพพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง ๙ พระองค์  พื้นที่ระหว่างประตูเขียนพุทธประวัติต่อมาจากผนังด้านข้าง
   ผนังด้านข้างแบ่งออกเป็น ๔ แถว  แถวบนสุดเป็นรูปพระพุทธเจ้าในซุ้มเรือนแก้ว  ถัดลงมาบริเวณเหนือหน้าต่างเขียนทศชาติ  ระหว่างหน้าต่างเขียนพุทธประวัติ  แถวล่างสุดใต้หน้าต่างเขียนภาพพระอรหันต์
        บนบานประตูและหน้าต่างเขียนภาพทวารบาล
   ที่ตั้ง  วัดเขารังสามัคคีธรรมตั้งอยู่เชิงเขารัง ทางเข้าสี่แยกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หมู่ ๕ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แหล่งที่มาข้อมูล : Click

Leave a Response