ข่าวประจำจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ตรวจเรือโดยสาร-ย้ำ

132views

ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ตรวจเรือโดยสาร-ย้ำจนท.กวดขันขับขี่ปลอดภัย

ภูเก็ตเข้มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เร่งตรวจสอบเรือโดยสาร จัดระเบียบท่าเรือ แสตนบายด์เจ้าหน้าที่ 24 ชม. พร้อมระดมเครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร มีการกวดขันวินัยจราจรมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2562 และจะเข้มข้นในช่วง 11-17 เมษายน 2562

โดยมาตรการที่สำคัญยิ่งของจังหวัดภูเก็ตคือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำหรือทางทะเล  ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือทั้ง 24 แห่ง ตรวจสอบตัวเรือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิถังดับเพลิง,ห่วงชูชีพและ มีการจัดระเบียบท่าเรือทั้ง 24 แห่งกำหนดจุด Check Point ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ทางจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 คน ออกไปเยี่ยมเยียนและตรวจความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางทะเล ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและตั้งสถานีย่อยใน 3 สถานีที่ท่าเรืออ่าวปอ , ท่าเรือรัษฎา และท่าเรืออ่าวฉลอง กำหนดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนให้แก่นักท่องเที่ยว

เร่งตรวจความปลอดภัยเรือโดยสาร

นายสุพจน์ กล่าวขณะนำหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบท่าเรืออ่าวฉลองภูเก็ต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า การตรวจความพร้อมท่าเรือเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งทางถนนและทางทะเล

“การตรวจสอบท่าเรือ เน้นความปลอดภัยในเรือ อุปกรณ์ประจำเริอ เสื้อชูชีพ และ ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดตรวจทุกท่าเรือที่มีผู้โดยสารลงเรือจำนวนมาก ซึ่งเรือที่ออกจากอ่าวฉลองส่วนใหญ่เดินทางไปดำน้ำตามเกาะต่างๆในอ่าวพังงา และ จ.กระบี่ ทางเจ้าท่าได้กำชับเรือทุกลำห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินและอุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือต้องมีความพร้อม การเข้มงวดกันเพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต” นายสุพจน์ กล่าว

ย้ำประชาชนขับขี่ระมัดระวัง

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตว่าจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่มีใบขับขี่ และมีอีกไม่น้อยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการขับขี่ยานพาหนะติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และรถเก๋ง

โดยได้เน้นย้ำมาตรการเพื่อความปลอดภัย 10 ให้ประชาชนประกอบด้วย 1)ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2)ขับรถย้อนศร 3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คับขัน 7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภัย 9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ด้าน นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน

ในการนี้ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือนี้ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในวันนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและภาคประชาชนเข้าร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กว่า 200 คน

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response