ข้อมูลท่องเที่ยว

เที่ยวแหลมพรหมเทพ ภูเก็ต

145views

กิจกรรมยอดนิยมของแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต คงหนีไม่พ้นการที่ทุกคนมานั่งรอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดิน แต่เราขอแนะนำว่า ควรจะไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพราะรถจะติดหาและหาที่จอดรถยาก ระหว่างรอชมพระอาทิตย์ตกดิน แนะนำให้ไปซื้อปลาหมึกย่างมาทาน หรือไอศรีมกะทิ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของแหลมพรหมเทพเค้าเลย

แหลมพรหมเทพจัดเป็นหนึ่งในจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตามต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวหรือพักที่หาดใด พอช่วงใกล้เย็นพากันมาชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ หากมาเที่ยวในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าเปิด มีเมฆน้อย บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูร้อนมีทุ่งหญ้าสีทองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแก้วน้อย เกาะแก้วใหญ่และเกามัน ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟองคลื่นสีขาว กระทบโขดหินงดงามยิ่งนัก

บริเวณแหลมพรหมเทพนี้ ยังมีสถานที่เล็กๆสำหรับเข้าไปเยี่ยมชมหรือแวะถ่ายรูปกัน เช่น อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานที่บริเวณประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ พระเกียติคุณ และพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อกองทัพเรือ พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามให้เป็น องค์พระบิดาของทหารเรือไทย ข้างๆกันนั้น ก็ยังมี ประภาคารกาญจนาภิเษก 

                ประภาคารกาญจนาภิเษก เป็นประภาคารที่ชาวภูเก็ตและกองทัพเรือร่วมกันสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 มีความสูง 50 เมตร หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้าง 9 เมตร หมายถึงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี แสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกล 39 กิโลเมตร ซึ่งก็หมายถึงปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยเหนือทางเข้าด้านหน้ามีตราสัญลักษณ์ปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ส่วนด้านข้างตราสัญลักษณ์ประดับธงชาติ

                นอกจากประภาคารกาญจนาภิเษกจะสร้างเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 50 ปีแล้ว ประภาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญแห่งท้องทะเลอันดามัน โดยชั้นล่างภายในเป็นห้องกระโจมไฟ และห้องนิทรรศการ ซึ่งจะจัดแสดงนิทรรศการทางอุทกศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องประภาคารและกระโจมไฟ รวมถึงแสดงแบบจำลองของประภาคารและกระโจมไฟที่สำคัญ เช่น กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประภาคารตากใบ ประภาคารอัษฎางค์ ฯลฯ พร้อมมีป้ายบรรยายประวัติความเป็นมาของประภาคารและกระโจมไฟ ตัวอย่างเครื่องวาบหรือไฟวับวาบ ตะเกียงน้ำมันที่ใช้ในกระโจมไฟ ตะเกียงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

                ส่วนภายในประภาคารมีบันไดโค้งครึ่งวงกลมจากห้องแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประภาคารชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนของประภาคาร ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับเรือหลวงจำลอง พร้อมประวัติของเรือแต่ละลำ เช่น เรือหลวงสุริยะ เรือหลวงศุกร์ เรือหลวงจันทร ฯลฯ และจากชั้นบนมามารถเดนออกไปยังดาดฟ้าเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพโดยรอบได้ (เข้าขมฟรี)

Leave a Response