ข่าวประจำจังหวัดภูเก็ต

ผวจ.ภูเก็ต รับมอบรถเข็นจากวท.ถลาง เพื่อให้ประชาชนบรรทุกน้ำ

312views

ผวจ.ภูเก็ต รับมอบรถเข็นจากวท.ถลาง เพื่อให้ประชาชนบรรทุกน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคถลางมอบรถเข็นบรรทุกน้ำ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต ให้แก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ลำเลียงน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานรับมอบรถเข็นสำหรับบรรทุกน้ำ จำนวน 10 คัน จาก นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง , นางสาวกชกร บุษราภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และจิตอาสา ในโอกาสนำรถเข็นจำนวน 10 คัน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต มาส่งมอบให้จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ส่งมอบรถดังกล่าวต่อให้กับนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี ตำบลรัษฎา และตัวแทนประชาชนมารับมอบเพื่อนำไปใช้บรรทุกลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในช่วงฤดูแล้งประชาชนในบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในส่วนของจังหวัดภูเก็ตร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค, เทศบาลตำบลรัษฎา, กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามลำเลียงน้ำเพื่อไปช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแต่ยังคงประสบปัญหาเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนต่างๆ มีถนนที่แคบทำให้รถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงได้ ดังนั้นการได้รับมอบรถเข็นบรรทุกน้ำในครั้งนี้ จะทำให้การลำเลียงน้ำไปถึงบ้านเรือนประชาชนที่มีถนนคับแคบได้สะดวกขึ้นด้าน นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเกิดจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นช่วงปลายระบบส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ทำให้น้ำไหลอ่อนหรือหยุดไหลในบางช่วงบางวัน ประกอบกับในพื้นที่ตำบลรัษฎามีประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคถลางได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต จึงได้ให้นักเรียนร่วมกับจิตอาสาจัดทำรถเข็นสำหรับบันทุกน้ำเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้ใช้เป็นยานพาหนะในการลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง…..

Leave a Response